Actions

The ADN partywas founded back in July 2015. Our team continues to tour the whole country in order to better understand the issues the Malagasy people face.
Join us.

Lahateny nentin’Andramatoa Edgard Razafindravahy, 3octobre 2018

Tompokolahy sy Tompokovavy, Ianareo mpiara-dia rehetra ato amin’ny ADN, Ianareo tanora MARoY novolavolain’ny antoko, Ianareo resy lahatra amin’ny fanorenana ifotony Ianareo rehetra vonona hametraka ny Vatofantsiky ny fanorenana, Miarahaba a

Read More