mr-hery
Designation:

Hery Razafindrazaka

Taona maro no niarahako niasa tamin’Edgard Razafindravahy,nahitako ny traikefa amin’ny fandraharana sy ny fahaiza manao ananany. Teo ny sedra nefa tsy napihemotra azy izany fa vao maika nanosika azy hanatrarana ny dingana.

Amin’izao fotoana izao manoloana ny antoko ADN izay natsangany no nanentana ahy hiaraka hanangana aminy ny tena Fanjakana  mifototra amin’ny :

Fampandraisana andraikitra ny tsirairay tsy misy akanavaka eo anivon’ny Fokontany, Firaisana  sy Faritany rehetra,dia hitondra  fampivoarana azo avy amin’ny :

KOLONTSAINA ,TOE KARENA sy ny HARENA  ANKIBON ‘NY TANY sns…  no Tanjona

Fampivoarana aharitra ao anatin’ny fifaninanana masina HIANTOKA NY FAMPADROSOANA  AN’I MADAGASIKARA HOAN’NY MALAGASY.